Polityka Prywatności

I.    POSTANOWIENIA OGÓLNE


1.    Niniejsza polityka prywatności Sklepu Internetowego ma charakter informacyjny, co oznacza że nie jest ona źródłem obowiązków dla Zamawiającego, w tym Konsumenta w AIC.

2.    Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest spółka ART IMPRESSION CATERING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, z siedzibą i adresem do doręczeń: ul. Karczunkowska 170, 02-871 Warszawa, KRS 0000217000, NIP 9512121898, REGON 015822495, wysokość kapitału zakładowego: 290.000,00 zł, adres poczty elektronicznej: ado@si-cateringwarszwa.pl - zwana dalej „Administratorem”.

3.    Dane osobowe Zamawiających są przetwarzane zgodnie z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

4.    Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

5.    Wszelkie słowa, wyrażenia i akronimy występujące na niniejszej stronie i rozpoczynające się dużą literą (np. AIC, Zamawiający) należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Sklepu Internetowego.


II.    CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH ORAZ ODBIORCY DANYCH


1.    Każdorazowo cel, zakres oraz odbiorcy danych przetwarzanych przez Administratora wynika z działań podejmowanych przez Zamawiającego w AIC. Przykładowo jeżeli Zamawiający w trakcie składania Zamówienia wybierze odbiór osobisty zamiast przesyłki kurierskiej, to jego dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia i realizacji Umowy, ale nie będą już udostępniane przewoźnikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

2.    Możliwe cele zbierania danych osobowych Zamawiających przez Administratora:

a.    zawarcie i realizacja Umowy,

b.    uzasadniony interes Administratora, tj. możliwość dochodzenia roszczeń, obowiązek przechowywania dokumentacji księgowej, podatkowej itp.

3.    Możliwi odbiorcy danych osobowych Zamawiających AIC:

a.    W przypadku Zamawiającego, który korzysta w AIC ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Zamawiającego wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

b.    W przypadku Zamawiającego, który korzysta w AIC ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Zamawiającego, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w AIC.

4.    Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe Zamawiających: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy). W wypadku Zamawiającego nie będącego Konsumentem Administrator może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz REGON Zamawiającego.

5.    Podanie danych osobowych, o których mowa w punkcie powyżej może być niezbędne do zawarcia i realizacji umowy zawartej za pośrednictwem AIC. Każdorazowo zakres wymaganych do zawarcia umowy danych wskazany jest uprzednio na stronie AIC oraz w Regulaminie.


III.    COOKIES I DANE EKSPLOATACYJNE


1.    W AIC możliwe jest stosowanie plików „cookies”. Masz prawo w każdej chwili określić warunki przechowywania lub dostępu do Twoich danych zmieniając ustawienia plików „cookies” w swojej przeglądarce.

2.    Czym są pliki „cookies”?

Ciasteczka (z ang. cookies) to dane informatyczne, a w szczególności pliki tekstowe o niewielkim rozmiarze, które są wysyłane przez serwer odwiedzanej strony internetowej i zapisywane na urządzeniu, z którego korzystamy w momencie jej przeglądania. Ciasteczka ułatwiają korzystanie z serwisów internetowych, których zawartość w postaci treści, zdjęć jak również reklam jest lepiej dopasowana pod kątem indywidualnych oczekiwań użytkownika

3.    Co Administrator zyskuje stosując pliki „cookies”?

Dzięki zapisanych w plikach "cookies" informacjach, Administrator dowiaduje się więcej o upodobaniach użytkowników, dlatego może udoskonalać swoje serwisy czyniąc je lepiej dopasowanymi do potrzeb użytkowników

4.    Przykładowe zalety plików „cookies”:

•    Zapamiętują odwiedziny na stronie i wybrane jej preferencje jak np. język

•    Pomagają w dostarczaniu spersonalizowanej zawartości serwisu

•    Pozwalają na korzystanie z kont w serwisach

•    Umożliwiają pominięcie konieczności każdorazowego rejestrowania się

•    Pozwalają na dokonywanie zakupów on-line

5.    Administrator może stosować pliki „cookies” w celu:

•    Konfiguracji serwisu: umożliwiają ustawienie funkcji i usług w serwisie

•    Uwierzytelniania: umożliwiają informowanie gdy użytkownik jest zalogowany, dzięki czemu witryna może pokazywać odpowiednie informacje i funkcji

•    Reklamy: umożliwiają wyświetlanie reklam, które są bardziej interesujące dla użytkowników, a także personalizowanie reklam.

•    Analizy i badania zachowań użytkowników: umożliwiają odczytanie preferencji użytkowników, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.

6.    Administrator może stosować kilka rodzajów plików „cookies”:

•    Ze względu na czas przez jaki plik „cookie” jest umieszczony w urządzeniu końcowym użytkownika: możemy stosować zarówno pliki „cookies” umieszczone na czas sesji (czas korzystania z przeglądarki), jak i pliki, które nie są kasowane po zamknięciu przeglądarki i pozostają w urządzeniu użytkownika na określony czas lub bez okresu ważności.

•    Ze względu na pochodzenie wystawcy: możemy stosować zarówno własne pliki „cookies”, jak i dopuszczamy możliwość stosowania zewnętrznych plików „cookies”, pochodzących od podmiotów, z którymi współpracujemy, takich jak Google oraz od podmiotów realizujących dla nas kampanie reklamowe. Z uwagi na fakt, że sposób działania niektórych plików „cookies” pochodzących od partnerów zewnętrznych może być inny, niż przedstawiony w niniejszej polityce, prosimy o zapoznanie się z informacjami na temat tych plików „cookies” dostępnymi na stronach internetowych naszych partnerów:

Google: https://www.google.pl/intl/pl/policies/technologies/cookies/

•    Ze względu na ingerencję w prywatność użytkownika: najczęściej możemy stosować pliki „cookies” potrzebne do umożliwienia działania funkcjonalności witryny, których stosowanie nie polega na śledzeniu użytkownika. Dodatkowo wykorzystujemy także pliki „cookies“ do śledzenia zachowań użytkowników, jednak nie zbieramy informacji pozwalających zidentyfikować dane osobowe konkretnego użytkownika.

7.    Zarządzanie plikami „cookies”

Domyślne ustawienia przeglądarki internetowej zazwyczaj pozwalają na umieszczanie plików „cookies” w urządzeniu końcowym użytkownika. W zgodzie z art. 173 ust. 2 ustawy Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 21.12.2012 r., poz. 1445) pozostawienie takich ustawień przeglądarki po otrzymaniu informacji na temat plików „cookies” stosowanych w witrynie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na stosowanie plików „cookies” w witrynach internetowych.

Użytkownik może w każdej chwili zmienić domyślne ustawienia przeglądarki w celu uniknięcia zamieszczenia plików „cookies” na jego urządzeniu. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Proszę pamiętać, że usunięcie lub blokada plików „cookies” może wiązać się z tym, że niektóre sekcje naszych stron internetowych nie będą funkcjonowały poprawnie.

8.    Gromadzenie innych danych

Na naszych serwerach możemy przechowywać także inne dane niż te, które pozyskujemy z wykorzystaniem plików cookies. Te dane to przede wszystkim adresy IP, z których użytkownicy przeglądają treści zamieszczone w naszym serwisie. Możemy przechowywać także czas nadejścia zapytania do naszego serwera, nazwę stacji roboczej użytkownika i informacje o tym, jakiej używa przeglądarki. Dodatkowo, jeśli użytkownik zostaje przekierowany na stronę internetową naszego serwisu z innej strony internetowej to możemy zbierać informację o adresie URL, z którego nastąpiło przekierowanie.

9.    Wykorzystywanie danych

Zebrane dane przechowujemy przede wszystkim w celu zapewnienia możliwie najwyższej jakości administrowania serwisem. Ponadto służą nam one do sporządzania statystyk dotyczących sposobu korzystania przez użytkowników z naszego serwisu. Gromadzone dane nie są ujawniane osobom trzecim, za wyjątkiem upoważnionych przepisami prawa organów władzy publicznej.

10.    Dodatkowe informacje

Więcej na temat plików "cookies" można przeczytać tutaj:

http://www.ociasteczkach.pl/czym-sa-cookies.html


IV.    PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH


1.    Podanie danych osobowych przez Zamawiającego jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w na stronie AIC danych osobowych niezbędnych do zawarcia i realizacji Umowy skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

2.    Podstawą przetwarzania danych osobowych Zamawiającego jest konieczność realizacji umowy, której jest stroną lub podjęcia na jego żądanie działań przed jej zawarciem. W przypadku przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora podstawą takiego przetwarzania jest (1) uprzednia zgoda Zamawiającego lub (2) wypełnienie prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora.


V.    PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA


1.    Zamawiającemu przysługuje prawo:

•    kontroli przetwarzanych danych, które go dotyczą oraz uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych,  

•    żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

•    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych przez Administratora,

•    przenoszenia danych,

•    wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

•    cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

2.    W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie niniejszej polityki prywatności.


VI.    OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH


1.    Dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do celu, w którym te dane są przetwarzane. Dane osobowe będą więc przechowywane przez okres niezbędny do realizacji umowy oraz realizacji ewentualnych roszczeń wynikających z tej umowy mogących powstać zarówno po stronie Administratora jak również osoby, której dane dotyczą. W pozostałych przypadkach dane osobowe będą przechowywane nie dłużej aniżeli istnieje zgoda osoby, której dane dotyczą, na przetwarzanie danych osobowych. W przypadku cofnięcia zgody, dane osobowe zostaną niezwłocznie usunięte przez Administratora.

2.    Dane osobowe Zamawiających będą przechowywane będą przechowywane przez pięć lat od końca roku, w którym zrealizowano umowę.


VII.    POSTANOWIENIA KOŃCOWE


Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.