fbpx
Catering Warszawa
 • +48 (22) 736 27 11
 •  
 • events@ai-cateringwarszawa.pl

Dla firm

Od 15 lat jesteśmy liderem usług gastronomicznych na rynku warszawskim sukcesywnie poszerzając skalę swojej działalności oraz bazę lokalową. Wdrażając najnowsze światowe trendy żywieniowe, mamy swój udział w kształtowaniu rynku cateringowego w Polsce.

Z dumą pozyskujemy i utrzymujemy wieloletnie kontrakty ciesząc się zaufaniem naszych prestiżowych Klientów reprezentujących sektor firm prywatnych, instytucji rządowych oraz szkoły polskie i międzynarodowe.

Specjalizujemy się w:
 • kompleksowej obsłudze cateringowej wydarzeń firmowych
 • kompleksowym prowadzeniu dużych restauracji i kantyn pracowniczych
  w firmach prywatnych oraz instytucjach publicznych
 • kompleksowym prowadzeniu stołówek w renomowanych szkołach
  polskich i międzynarodowych na terenie Warszawy
 • rozwijamy sieć restauracji na terenie Warszawy (Pestka Bistro, Limetta Rossa)
 • pod marką Art`Impression Box oferujemy usługi cateringu dietetycznego (dieta pudełkowa)
 • prowadzimy internetowy sklep cateringowy pozwalający samodzielnie
  skomponować menu na uroczystość rodzinną czy biznesową
 • dysponujemy salą bankietową z nowoczesnym barem, zadbanym ogrodem oraz pokojami gościnnymi i parkingiem (Dom Weselny Art` Impression House). 

 

Organizujemy między innymi:

 • przerwy kawowe / lunchowe podczas szkoleń
 • przerwy kawowe/ lunchowe podczas konferencji i kongresów
 • obsługa spotkań dyplomatycznych 
 • eleganckie bankiety i prestiżowe gale
 • pikniki firmowe
 • firmowe spotkania wigilijne / świąteczne oraz wielkanocne
 • lunch boxy dla pracowników
 • tzw. catering wyjazdowy we wskazane miejsce
  (np. gdzie odbywa się spotkanie intergracyjne)
 • zarządzamy kantynami pracowniczymi a terenie wielu warszawskich biurowców, instytucji publicznych i edukacyjnych
 • dysponujemy własną przestrzenią eventową:
  - salą bankietową do 114 osób
  - dwoma salami konsumenckimi dla 16 i 22 osób w restauracji Limetta Rossa na warszawskim Mokotowie.

 

Art' Impression Catering z przyjemnością dostarczy zamówiony zestaw potraw w wyznaczone miejsce, aby uświetnić organizowane przez Was przyjęcie - firmowe lub okolicznościowe. Posiadamy flotę samochodów z chłodniami, a także szafy grzewcze i podgrzewacze pozwalające zapewnić najwyższą jakość serwowanych dań.

 

Doświadczony zespół


Przez lata skompletowaliśmy zespół składający się z doświadczonych fachowców w dziedzinie gastronomii. Są to certyfikowani kucharze, dietetycy, świetna obsługa oraz profesjonalna kadra zarządzająca. Staramy się także przyciągać młode talenty pragnące rozwijać się zawodowo w branży gastronomicznej, aby wychowywać przyszłych liderów na rynku.


Mamy doświadczenie oraz przygotowanie logistyczne do obsługi nawet najbardziej wymagających projektów. Mówimy płynnie po angielsku. Jesteśmy jedną z niewielu polskich firm, które zdobyły Certyfikat Jakości Ekologicznej w promowaniu zdrowego żywienia i powrotu do natury.

Bezwzględnie przestrzegamy reżimu sanitarnego we wszystkich placówkach. Na terenie naszej siedziby głównej, Kuchni Centralnej oraz we wszystkich placówkach Art’Impression Catering wdrożony został system HACCP. Świeżo przygotowane produkty transportowane są do miejsc przeznaczenia przez samochody z chłodnią i windą towarową- wszystkie skontrolowane i zatwierdzone przez SANEPID.

Więcej o nas

 • Nie ograniczamy się do realizacji cateringu wyłącznie w sprawdzonej i utartej formie, jesteśmy otwarci nawet na najbardziej wyszukane wizje klientów, jak też sami nieustannie poszukujemy oryginalnych rozwiązań.


 • Do pracy podchodzimy z fantazją - jest to konsekwencją przyjętego przez nas założenia, że catering to nie tylko rzemiosło wymagające doświadczenia, wiedzy i odpowiedniego zaplecza, ale także sztuka, pozostawiająca sporo miejsca na inwencję twórczą.


 • Nasi kucharze należą do najlepszych w swojej dziedzinie. Potrafią skomponować i odtworzyć smaki, które na długo zapisują się w pamięci każdemu, kto ich skosztował. Skutecznie realizują zamówienia na potrawy z każdej kuchni świata, w tym oczywiście także kuchni polskiej i staropolskiej.


 • Dopełnieniem naszego zespołu jest kulturalna i sprawna obsługa, zapewniająca nie tylko odpowiednią oprawę imprezy, ale także niepowtarzalny klimat. 


 • Jesteśmy elastyczni - realizujemy kompleksowo catering wyjazdowy w różnorodnych formułach (lunch, przyjęcia biznesowe i dyplomatyczne, koktajle, brunch, bankiety, imprezy plenerowe, szkolenia i konferencje, imprezy masowe, imprezy okoliczościowe i prywatne przyjęcia).

 

 • Zapewniamy Państwu nie tylko najwyższą jakość świadczonych przez nas usług, ale także bardzo konkurencyjne ceny. Z myślą o naszych stałych klientach przygotowaliśmy atrakcyjny program zniżek i rabatów.

 

Zapraszamy serdecznie do współpracy z Art`Impression Catering Sp. z o.o.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
0 505 343 416
+48 (22) 736 27 11

 

[ENGLISH]

For nearly 15 years, we have been the leader of catering services on the Warsaw market, gradually expanding the scale of our operations and the premises base. By implementing the latest global nutritional trends, we have our share in shaping the catering market in Poland.

We are proud to acquire and maintain long-term contracts, enjoying the trust of our prestigious clients representing the private business sector, government institutions as well as Polish and international schools.


We specialize in:

 • complex catering services for company events
 • complex management of large restaurants and employee canteens
  in private companies and public institutions
 • complex management of canteens in reputable Polish and international schools
  in Warsaw
 • we develope a chain of restaurants in Warsaw (Pestka Bistro, Limetta Rossa)
 • under the Art`Impression Box brand, we offer dietary catering services for individual customers
 • we run an online catering shop that allows you to compose a menu
  for a family or business celebration
 • we have a banquet hall for weddings with a modern bar and a well-kept garden, guest rooms and parking.

 

We organize, among others:

 • coffee / lunch breaks during trainings
 • coffee / lunch breaks during conferences and congresses
 • elegant banquets and prestigious galas
 • diplomatic meetings
 • company picnics and outdoor events
 • corporate Christmas and Easter meetings
 • lunch boxes for employees
 • we deliver catering to the indicated place
  (e.g. where the integration meeting or wedding reception takes place)
 • we manage employee canteens in many Warsaw office buildings, public and educational institutions
 • we have our own event space:
  - banquet hall for 114 people
  - two consumer rooms for 16 and 22 people in the Limetta Rossa restaurant in Warsaw's Mokotów district.

 

Experienced team

Over the years, we have put together a team of experienced professionals in the field of gastronomy. They are certified chefs, nutritionists, great waiter service and professional management. We also try to attract young talents who want to develop professionally in the catering industry in order to educate future market leaders.

We have experience and logistical preparation to handle even the most demanding projects. We speak English fluently. We are one of the few Polish companies that have obtained the Ecological Quality Certificate in promoting healthy nutrition and return to nature.


We strictly follow the rules of the sanitary regime in all facilities. The HACCP system has been implemented in our headquarters, the Central Kitchen and in all Art'Impression Catering facilities. Freshly prepared products are transported to their destinations by trucks with a refrigerator and a goods lift - all inspected and approved by SANEPID.

 

More about us

 • We do not limit ourselves to catering only in a proven and well-established form, we are open to even the most sophisticated visions of customers, and we are constantly looking for original solutions.
 • We approach work with fantasy - it is a consequence of our assumption that catering is not only a craft that requires experience, knowledge and appropriate facilities, but also art, leaving a lot of space for creative invention.
 • Our chefs are among the best in their field. They can compose and recreate flavors that will be remembered for a long time by everyone who has tasted them. They effectively fulfill orders for dishes from every cuisine of the world, including, of course, Polish and Old Polish cuisine.
 • Our team is complemented by a cultural and efficient service, ensuring not only the appropriate setting for the event, but also a unique atmosphere.
 • We are flexible - we provide outgoing catering in a variety of formulas (lunch, business and diplomatic receptions, cocktails, brunch, banquets, outdoor events, training and conferences, occasional events and private parties)
 • Thanks to the extensive experience gained so far, as well as extensive equipment facilities, we are able to organize outdoor events for up to several thousand people.We provide you not only with the highest quality of our services, but also very competitive prices. With our regular customers in mind, we have prepared an attractive program of discounts and rebates.

 

Contact us:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
0 505 343 416
+48 (22) 736 27 11

 

Art'Impression Catering Sp. z o.o.

02-871 Warszawa
ul. Karczunkowska 170
woj. mazowieckie

Tel: +48 (22) 736 27 11
Mail: events@aicateringwarszawa.pl

Zamówienia telefoniczne przyjmujemy od
poniedziałku do piątku w godz.: 8:00 - 17:00
Copyright © 2019 AI CATERING. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Kreacja: Agencja DM

Firma jest beneficjentem subwencji finansowej udzielonej przez PFR.